LGBT

Lidé se nerodí do stejnokrojů a každý má právo na to být jiný. A podle toho se také odvíjí mezilidské vztahy. Všichni si představujeme tradiční rodinou představu. Tedy maminka a tatínek a potom případně jejich milé ratolesti. Ale musí tomu tak být?
duhové srdce
Nejspíš není potřeba vysvětlovat pojem homosexualita. V dnešní době to je často skloňované slovo. Tak snad jen v rychlosti, toto slovo vzniklo ze dvou slov latinského původu a to homós, což znamená stejný a sexus což označuje pohlaví. To tedy znamená stejnépohlaví. Zjednodušeně se tedy jedná o náklonost příslušníka jednoho pohlaví k příslušníku stejného pohlaví. Muže potom nazýváme gaye a ženy lesby.
dva muži v srdci
V minulosti to neměli jednoduché. Ještě do první třetiny dvacátého století byli považováni za duševně nemocní a byli podrobeni drastické léčby. Například jedním z těchto případů byl světoznámý britský matematik Alan Turing, jehož životní příběh můžeme sledovat ve filmu Enigma.
Sexuální orientace je předem biologicky určená. Na konci dvacátého století se o homosexualitu začínalo zajímat více vědců a proběhlo několik výzkumů a studií. Jednou z nich byla například studie výskytu homosexuality mezi sourozenci, pokud je jeden ze sourozenců gay anebo lesba. Průzkum potvrdil, že se u jednovaječných dvojčat ve více než polovině případů jednalo o opakovaní sexuální orientace, kdežto v jiných sourozeneckých vztazích bylo toto číslo podstatně menší. Což vede k závěru, že homosexualita geneticky určená.
polibek dvou dívek
Od té doby se o homosexualitě mluví čím dál víc a existují gay pride, což jsou průvody, které oslavují gaye, lesby, bisexuály a transgendry, zkráceně LGBT komunita. Čím dál více chlapců a dívek otevřeně přiznávají svou orientaci (tzv. Comingout) a mě nezbývá než doufat, že se setkají s příjemnou reakcí jak od svých nejbližších, tak od širokého okolí.