K čemu máme poppers?


Když si chcete vyÄistit nÄ›co koženého nebo dejme tomu hlavu videorekordéru, případnÄ› se léÄíte se srdcem, je pro vás užiteÄná nÄ›která z látek nazývaných z pohledu chemie alkyl-nitrit, butyl-nitrit, isobutyl-nitrit Äi amyl-nitrit. Protože tyto slouÄeniny vznikly právÄ› ke zmínÄ›ným úÄelům a prokazují nám lidem v tomto dobré služby.

OvÅ¡em je nasnadÄ›, že by se jejich prodejem veÅ™ejnosti asi jen tak nÄ›kdo neuživil. Protože tÄ›ch, kteří si doma sami Äistí nÄ›jaké kožené pÅ™edmÄ›ty, není mnoho, videorekordéry také pomalu mizí na smetiÅ¡ti dÄ›jin a léky pro kardiaky si také doma nemícháme sami a potÅ™ebujeme-li je, nesháníme si nÄ›kde látky, z nichž bychom si je vyrobili.

kožené boty

Ale pÅ™esto se jejich prodejem leckdo úspěšnÄ› živí a podobné látky Äi jejich napodobeniny jdou relativnÄ› na draÄku. To ovÅ¡em proto, že si lidé vymysleli i jiný důvod, pro který jim nÄ›co takového může být dobré. Nebo ‚dobré‘ – to podle toho, jak to bereme.

NÄ›kteří z nás si prostÄ› poÅ™izují zmínÄ›né látky pod názvem poppers proto, aby pocítili teplo, buÅ¡ení srdce a malátnost, aby je bolela hlava a zažili tÅ™eba i nevolnost Äi zrudnutí obliÄeje, podráždÄ›ní nosní sliznice, aby se cítili omámenÄ› a tÅ™eba i zvraceli. Poté, co se prý dostaví jedno- až dvouminutová euforie.

kožené pouzdro

Tyto látky se totiž kromÄ› původního úÄelu nejednou používají i jako afrodiziaka prodávaná v sexshopech tÅ™eba jako poppers amsterdam. A byÅ¥ je jejich prodej legální, je to pÅ™ece jenom tak jaksi eklhaft. Protože kdyby tomu tak nebylo, kdyby Å¡lo o skuteÄnÄ› prospěšnou Äi vcelku neÅ¡kodnou vÄ›c, jako je dejme tomu Viagra, asi by se to pÅ™iznalo otevÅ™enÄ›. A neprodávalo by se to tÅ™eba coby osvěžovaÄ vzduchu nebo Äistidlo, když je úÄelem prodeje a koupÄ› obvykle nÄ›co docela jiného.

A tak bych to tedy neÄichal. Ale nÄ›kdo tak asi Äiní. A užije si. TÅ™eba vÅ¡echno to, co zaznÄ›lo výše. Každému, co jeho jest.