Jaké výhody má garážování automobilu


Snad každý z nás chce, aby mu jeho auto vydrželo sloužit co nejdéle. To vÅ¡ak vyžaduje, aby bylo o vůz co nejlépe postaráno. K tomu pak patří i jeho uskladnÄ›ní v dobÄ›, kdy není používán. I tady totiž může dojít k poÅ¡kození. V zásadÄ› máme hned nÄ›kolik možností. Je to parkování na otevÅ™eném parkoviÅ¡ti, krytém parkoviÅ¡ti nebo v garáži. A aÄkoliv realisticky vÄ›tÅ¡ina z nás bude v nejrůznÄ›jší míře používat vÅ¡echny tÅ™i varianty, není pochyb o tom, že garážování je zdaleka nejlepším Å™eÅ¡ením. Na tom se shodují i odborníci.

zvláštÄ› stará auta si zaslouží péÄi

 

Poskytuje totiž zdaleka nejlepší ochranu. Oproti stání na otevÅ™ené ploÅ¡e se nemusíme bát jeho poÅ¡kození, aÅ¥ už vlivem poÄasí (a vÅ¡ichni víme, jakou paseku dovedou nadÄ›lat například kroupy nebo vÄ›tev hnaná vÄ›trem), zvířat jako jsou tÅ™eba holubi, nebo i lidí. A nejde jen o úmyslný vandalismus, pÅ™ed kterým nás neochrání ani kryté parkoviÅ¡tÄ›, ale například tÅ™eba zbloudilá rachejtle pÅ™i oslavách Silvestra.

 

auto zaparkované venku

 

Také nemusíme mít strach, že nám nÄ›jaký Å™idiÄ auto poÅ¡kodí, aÅ¥ už dveÅ™mi nebo tím, že do nÄ›j pÅ™i couvání ze svého vlastního parkovacího místa narazí. V takovém případÄ› se totiž viník najde jen málokdy, a ceny oprav se mohou u nÄ›kterých typů aut vyÅ¡plhat do velkých výšek.

 

Je vÅ¡ak pravdou, že ani garáž není bez chybiÄky. V první Å™adÄ› je nutné myslet na prach. AÅ¥ se nám to líbí nebo ne, v malých dávkách se ze stropu snáší prakticky neustále. JistÄ›, je ho tak málo, že to na první pohled nepoznáme, avÅ¡ak pokud tam vozidlo necháme tÅ™eba po nÄ›kolik dní, může nás pÅ™ekvapit prachová vrstva, která se na nÄ›m objeví.

 

To by samozÅ™ejmÄ› nebyl takový problém, pÅ™eci jen to jde lehce umýt. Horší je, že se prach dostane i dovnitÅ™ vozidla, do motoru a dalších souÄástek. Odsud jej dostaneme mnohem hůř a může zde nadÄ›lat pořádnou neplechu. V ideálním případÄ› tedy pÅ™es auto vždy pÅ™ehoÄte například deku. JistÄ›, může se to zdát zbyteÄné, avÅ¡ak vaÅ¡e auto vám rozhodnÄ› podÄ›kuje.