Jak vypadá písek do bazénové filtrace

Těžba písku je v České republice jednou z činností, které jsou provozovány již mnoho desítek let. Stopy po této činnosti jsou markantní například v pískovnách, které zůstaly v krajině v podobě vyhloubených umělých nádrží vhodných ke koupání. Typickým příkladem je horní tok řeky Lužnice, kde převažuje písečné dno, což je příjemné pro rekreanty a vodáky, a kde se také můžete kromě samotné řeky koupat v pískovnách nedaleko Suchdola a Veselí nad Lužnicí.

těžba písku

Křemičitý písek se využívá v mnoha odvětvích, zejména ve stavebnictví, ovšem určitý podíl jeho vytěženého objemu připadá na výrobu písku do bazénové filtrace. Ten musí mít přesné parametry – musí mít ostré hrany, aby se mezi nimi zachycovaly nečistoty, a zároveň musí jít o přesnou velikost zrn (frakci). Ta je optimální v hodnotách mezi 0,4 a 1,2 mm. Kdyby byla zrníčka menší, zadusilo by to a poškodilo pohonné čerpadlo, u větších rozměrů zrnek by pak nebyla filtrace dostatečně schopná zachytit nečistoty.

vodní hladina

Výhodou tohoto materiálu je jeho cena i relativně dlouhá životnost, tu samozřejmě ovlivňuje četnost využívání bazénu a lze přibližně odhadnout, že v průměru se křemičitý písek do bazénové filtrace Chlorito mění pro každé dvě koupací sezóny.

A co s použitým pískem? Hodí se jako přísada do některých substrátů pro pokojové či venkovní rostliny, např. pro pelargónie. Může se využít při zakládání trávníků a na záhonech s některými druhy zeleniny. Použitý písek je také perfektní posypový materiál v zimním období na zledovatělou vrstvu na chodnících před domem. Využití najde i u akvaristů, kteří zakládají dno pro výsev akvarijních rostlin, a můžete s ním doplnit dětské pískoviště.

Křemičitý písek je možné nahradit zeolitem, je to velmi zvláštní minerál s vnitřními dutinkami, které zvyšují absorpci nečistot ve filtračním okruhu. Zeolit zároveň zachycuje některé nežádoucí dusíkaté látky z vody, např. amoniak.