Co je vnitřní audit firmy

Pokud ve firmě nejde vše tak, jak by mělo, přichází obvykle ke slovu audit. Ten si může buď firma nechat provést dobrovolně, nebo může být nařízen příslušnými orgány. Jeho cílem je najít příčinu problému a, pokud je to možné, doporučit způsob nápravy.

Jedním z těchto typů je i interní, nebo také vnitřní audit https://www.gradegroup.cz/interni-audity. Během něj se zkoumá struktura firmy, především pak práce jednotlivých manažerů. Kontroluje se zde, zda skutečně provádí všechny své povinnosti tak, jak mají, a zda nějakým způsobem neporušují firemní předpisy.

provádění auditu

Většinou je prováděn v okamžiku, kdy vedení firmy či některý ze státních kontrolních orgánů dostane podezření, že se na manažerské úrovni děje něco nekalého. Kontrola má prověřit, zda tomu tak skutečně je.

Většinou probíhá tak, že se začne prohlídkou veškeré související dokumentace. Porovnává se například příjem materiálu a výdej zboží a zjišťuje se, zda někde nejsou zbytečné ztráty. Také ceny, za které je zmíněný materiál nakupován, jsou podrobeny kritice.

Prošetřovány jsou i výplatní pásky zaměstnanců, kteří pod daného manažera či manažery spadají, a porovnány se skutečnou částkou, kterou jim firma vyplatila, stejně jako s jejich rozvrhy služeb. Je totiž potřeba se ujistit, že zde nejsou například neplacené přesčasy, případně manipulace s počtem hodin.

vnitřní audit zahrnuje i jednání s manažery

Samozřejmě následuje i rozhovor s danými lidmi, avšak zde je nutné mít na paměti, že ti buď mohou lhát, nebo také o celé věci nemusí nic vědět. Nebo naopak mohou na daného člověka zbytečně nasazovat a zveličovat jeho prohřešky.

Výsledky auditu pak dostane do rukou jak vedení dané firmy i ten, kdo provedení auditu zadal. Ty by jim měly říci, ve kterých oblastech se našly problémy, a také jak by je bylo možné vyřešit. Případně také, pokud se prokáže, že některý z manažerů prováděl nelegální činnost, například obíral firmu o peníze, je potrestán podle platného zákoníku.

Je jasné, proč si jej firmy nechávají provádět dobrovolně – umožňuje jim to mít jistotu, že vše je tak, jak má být, a hlavně je nikdo neokrádá. Všichni totiž víme, že o peníze tu jde skutečně až na prvním místě.