Dnešní kompaktní zářivky jsou jiné, než jejich první prototypy

První kompaktní zářivka se objevila na našem trhu před více než třiceti lety. Za tu dobu se však jejich konstrukce změnila k nepoznání, i když samotný princip zůstal zachován.bílá kompaktní zářivka

Subjektivní pocit příjemného světla nízkotlakých výbojek

Světlo vydávané kompaktními zářivkami je dle názorů některých lidí příjemnější, než světlo vyzařované LED diodami. Záleží pochopitelně na jeho barvě (teplotě chromatičnosti), na první pohled je vždy přijatelnější teplejší odstín v rozmezí od 2500 do 3500 K. Tento subjektivní pocit může být vyvolán odlišnou technologií, jde totiž v principu o nízkotlakou výbojku. Uvnitř skleněné trubice se nachází plynová náplň, která se vlivem průchodu elektrického proudu rozkmitá, naráží na vrstvu luminoforu a tím vzniká světelný efekt. Kmitající plynové částice působí jako spojité záření, zatímco u LED diod vzniká světelný jev jiným způsobem při průchodu elektrického stejnosměrného proudu.
Tepelné záření vydávané kompaktními zářivkami Lightpark https://www.lightpark.cz/kompaktni-zarivky/ je průvodní přirozený jev, který pocitově mnozí z nás vnímají jako pozitivní vlastnost, tyto zdroje světla se také více přibližují již několik desítek let známé technologii lineárních zářivkových trubic, a do jisté míry jsme na ně zvyklí ze školních učeben a z některých pracovišť.detail trubice kompaktní zářivky

Staré neduhy jsou již minulostí

Současným modelům kompaktních zářivek lze vytknout pouze jedinou špatnou vlastnost, a tou je obsah rtuti uvnitř trubic. Je zde sice zastoupena ve velmi malém množství, ale vyžaduje kontejnery na nebezpečný odpad a ten se také musí náležitě zpracovat.
Ostatní problematické vlastnosti již patří minulosti. Především rychleji najíždí na své výkonnostní maximum, které se výrazně zkrátilo až několikanásobně. Změny v konstrukci luminoforu rozšířily barevný rozsah vyzařovaného světla o teplé odstíny, které jsou žádanější, zvláště v domácnostech při využití v místnostech určených pro odpočinek.